پشتیبانی سامانه 021-42501356 
021-42501823 
021-42501831
021-42501842
نشانی:
ساختمان شماره 1: خیابان کریم خان زند. خیابان استاد نجات الهی(شمالی). پلاک 198 مرکز آموزش مدیریت دولتی 
ساختمان شماره 2: خیابان کریم خان زند. خیابان استاد نجات الهی. کوچه زبرجد. انتهای کوچه. مرکز آموزش مدیریت دولتی
ساختمان شماره 3: خیابان دکتر شریعتی. پایین تر از حسینیه ارشاد. جنب شهرداری منطقه 3. خ شهید کوشا. میدان دکتر معتمدنژاد. خیابان شهید ناصری. مرکز آموزش مدیریت دولتی