مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
نوع دوره مدیران(ارشد)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
مدرس دوره علی اصغر فانی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل  PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
•    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه  برگزار می‌شود.
•    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
•    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکتش در آزمون، دوبار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
ساختار‌
فرهنگ سازمانی
15 دقیقه
تغییر و تحول سازمانی
17 دقیقه
مقاومت در برابر تغییر
12 دقیقه
رفتار شهروندی سازمانی
14 دقیقه
عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
9 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون مدیریت رفتار سازمانی(سطح سازمانی)
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون )
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای