مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 20 ساعت
تعداد جلسات 19 جلسه
تعداد فراگیر 43 نفر
مدرس دوره علیرضا کوشکی جهرمی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته شغلی «مدیر امور اداری و مالی» است.
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
بررسی دلایل تشکیل دوره ی مدیریت
17 دقیقه
ماهیت مدیریت منابع انسانی
14 دقیقه
سنجش میزان دانش منابع انسانی
17 دقیقه
هدفگذاری و مدیریت کارکنان
18 دقیقه
نقش انگیزه
20 دقیقه
سیستم پاداش موثر
22 دقیقه
شکل دهی به رفتار کارکنان
20 دقیقه
اصلاح رفتار نامطلوب
21 دقیقه
الگوبرداری
7 دقیقه
عوامل موثر بر کارمندیابی
22 دقیقه
اعلان شغل
23 دقیقه
مهارت های ارتباطی
19 دقیقه
خودآگاهی
23 دقیقه
ارزیابی عملکرد کارکنان
20 دقیقه
موانع اجرای موفقیت آمیز برنامه های ارزیابی عملکرد
25 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون مدیریت منابع انسانی
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
1.00 از 5 / 2 رای