آشنایی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 16 جلسه
تعداد فراگیر 95 نفر
مدرس دوره امیر سیاهپوش
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، دوبار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
نقش و اهمیت سرمایه گذاری در الگوی ایرانی- اسلامی
12 دقیقه
تعریف مفاهیم
12 دقیقه
اصول و مبانی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (1)
9 دقیقه
اصول و مبانی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (2)
10 دقیقه
اصول و مبانی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (3)
10 دقیقه
تفاوت نگاه غربی و اسلام به انسان
8 دقیقه
الگوها و ابعاد و سنجش شاخص پیشرفت
12 دقیقه
مؤلفه ها و شاخصه های پیشرفت
9 دقیقه
مهمترین شاخص ها در ارزیابی پیشرفت اسلامی
7 دقیقه
نقش و اهمیت سرمایه گذاری در الگوی اسلامی ایرانی
12 دقیقه
شرایط و مقدمات برای برنامه ریزی (1)
10 دقیقه
شرایط و مقدمات برای برنامه ریزی (2)
7 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون آشنایی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای