نقش زنان در مدیریت پایش در محیط زیست

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 13 جلسه
تعداد فراگیر 50 نفر
مدرس دوره اعظم طباطبایی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، دوبار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
مقدمه
17 دقیقه
آلودگی آب و هوا
22 دقیقه
آلودگی بو و صوتی
12 دقیقه
اهمیت پایش محیط زیست (1)
20 دقیقه
اهمیت پایش محیط زیست (2)
11 دقیقه
نقش زنان در مدیریت پایش محیط زیست
13 دقیقه
اطلاعات عمومی زیست محیطی
15 دقیقه
چالش های زیست محیطی در عصر حاضر
19 دقیقه
اهمیت محیط زیست
11 دقیقه
درسنامه نقش زنان در مدیریت پایش در محیط زیست
0 دقیقه
آزمون نقش زنان در مدیریت پایش در محیط زیست
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای