مهارت های زندگی

تعداد آزمون ها 1 آزمون
نوع دوره عمومی (کلیه مدیران و کارکنان)
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 17 جلسه
مدرس دوره مریم رامین کیا
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
ساختار‌
فواید مهارت های زندگی
24 دقیقه
کنترل بیرونی یا کنترل درونی
13 دقیقه
تعادل در زندگی
16 دقیقه
هیجان در زندگی
18 دقیقه
حل مسأله
18 دقیقه
تصمیم گیری
7 دقیقه
مهارتهای ارتباط موثر (1)
16 دقیقه
مهارتهای ارتباط موثر (2)
18 دقیقه
تفکر خلاقانه
13 دقیقه
تفکر نقادانه
18 دقیقه
راه های تقویت تفکر نقادانه
8 دقیقه
آزمون مهارت های زندگی
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای