جانشین پروری (مدیریت استعداد)

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
نوع دوره دوره های آزاد
تعداد فصل ها 3 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 15 جلسه
تعداد فراگیر 23 نفر
اساتید دکتر الهام امین زاده،دکتر سیدمحمد اعرابی،دکتر سیدمهدی الوانی،دکتر محمدرضا سپهری،دکتر ناصر میرسپاسی،دکتر واعظ مهدوی،دکترمحمدسعید تسلیمی،دکنر سیدمحمد مقیمی،مهندس محمدحسین مقیمی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
  • منبع دوره شامل محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
  • •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه  برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، دوبار  فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
مدیریت، علم یا هنر (دکتر سیدمهدی الوانی)
3 دقیقه
ارکان مدیریت (دکتر سیدمحمد اعربی)
4 دقیقه
مدیران آینده (دکتر سیدمهدی الوانی)
4 دقیقه
مدیران آینده و جامعه (دکتر الهام امین زاده)
6 دقیقه
جانشین پروری، چگونه؟ (دکتر واعظ مهدوی)
14 دقیقه
آیا دوره های آموزشی فعلی برای تربیت مدیران آینده کافی است؟ (دکتر ناصر میرسپاسی)
4 دقیقه
ضرورت جانشین پروری (دکتر محمدسعید تسلیمی)
5 دقیقه
راهکارهای اجرای طرح جانشین پروری (دکتر محمدرضا سپهری)
6 دقیقه
نقش اسناد بالادستی در حمایت از جانشین پروری (دکتر سیدمحمد مقیمی)
15 دقیقه
مدیران آینده و سازمان های آینده (دکتر سیدمهدی الوانی)
6 دقیقه
جلسه یازدهم - تجربه جانشین پروری مدیران در شرکت ذوب آهن اصفهان
8 دقیقه
اسلایدهای آموزشی
10 دقیقه
آزمون جانشین پروری
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای