ارتباطات سازمانی

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
نوع دوره شغلی (کارشناس و کاردان امور اداری کارگزینی رییس دفتر، مسئول دفتر و منشی مسئول خدمات اداری)
تعداد فصل ها 7 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 10 جلسه
تعداد فراگیر 81 نفر
مدرس دوره عقیل تقی زاده
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته های شغلی «کارشناس و کاردان امور اداری»، «کارگزین»، «رییس دفتر، مسئول دفتر و منشی»، «مسئول خدمات اداری» می باشد.
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
مفهوم و جایگاه ارتباط سازمانی
18 دقیقه
فرایند ارتباطات و اجزای آن
22 دقیقه
انواع الگوهای ارتباطی
24 دقیقه
سبک و شیوه های ارتباطی
17 دقیقه
استراتژی های مدیران در ارتباطات سازمانی
11 دقیقه
اجرایی سازی استراتژی های کل سازمان
24 دقیقه
چارچوب استراتژی ارتباطات سازمانی
12 دقیقه
10 اشتباه رایج در فرایند ارتباطات
20 دقیقه
مهارت های ارتباطی
15 دقیقه
جمع بندی و نتیجه گیری
8 دقیقه
درسنامه ارتباطات سازمانی
0 دقیقه
آزمون ارتباطات سازمانی
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای