چگونگی تدوین طرح های پژوهش

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
نوع دوره شغلی(رشته آمار موضوعی)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 25 جلسه
تعداد فراگیر 52 نفر
مدرس دوره مهدی باغبان
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
«این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته های شغلی «رشته آمار موضوعی» می باشد.»
ساختار‌
تعریف پروپوزال
15 دقیقه
ملاک های اساسی انتخاب موضوع
17 دقیقه
بررسی تکراری نبودن موضوع پژوهش
7 دقیقه
تفاوت پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
16 دقیقه
انتخاب موضوع طرح پژوهشی(از مقالات پایگاه های معتبر)
28 دقیقه
عنوان پژوهش
7 دقیقه
انواع پژوهش از نظر هدف
10 دقیقه
کمک به جستجوی بهتر(از طریق کلمات کلیدی)
6 دقیقه
فرایند پژوهش
9 دقیقه
مقدمه یا بیان مسئله در پژوهش
11 دقیقه
اهمیت و ضرورت پژوهش
8 دقیقه
پیشینه موضوع و ادبیات نظری پژوهش
9 دقیقه
متغیر های پژوهش
14 دقیقه
سوالات و فرضیات تحقیق
14 دقیقه
وجه تمایز پژوهش
11 دقیقه
انواع تحقیق
5 دقیقه
روش های تحقیق
17 دقیقه
هدف از انجام پژوهش علمی
21 دقیقه
جامعه آماری و روشهای نمونه گیری
14 دقیقه
ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
14 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون چگونگی تدوین طرح های پژوهش
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.50 از 5 / 1 رای