گزارش نویسی در امور اداری

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
نوع دوره ویژه رشته های شغلی «مدیر امور اداری و مالی»، «مسئول خدمات اداری»، «کارگزین»، «کارشناس و کاردان امور اداری» و «رئیس دفتر، مسئول دفتر، منشی»
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 76 نفر
مدرس دوره سیدرضا نیری
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
«این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته های شغلی «مدیر امور اداری و مالی»، «مسئول خدمات اداری»، «کارگزین»، «کارشناس و کاردان امور اداری» و «رئیس دفتر، مسئول دفتر، منشی» می باشد.»

 
ساختار‌
ارتباط در سطوح سازمانی
17 دقیقه
انواع گزارش
17 دقیقه
مراحل گزارش نویسی
17 دقیقه
جمع آوری اطلاعات
19 دقیقه
تنظیم اطلاعات جمع آوری شده
20 دقیقه
طرح گزارش
21 دقیقه
رعایت دستور زبانی و نگارشی (1)
11 دقیقه
رعایت دستور زبانی و نگارشی (2)
19 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون گزارش نویسی در امور اداری
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای