آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
نوع دوره رشته های شغلی (کارشناس و کاردان امور اداری و کارگزین)
تعداد فصل‌ها 5 فصل
مدت دوره 6 ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
تعداد فراگیر 51 نفر
مدرس دوره احمد ذاقلی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
«این دوره از مجموعه دوره های ویژه رشته های شغلی «کارشناس و کاردان امور اداری» و «کارگزین» می باشد.»

منبع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل  PDF و محتوای الکترونیکی ، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره می باشند.
•    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
•    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
•    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکتش در آزمون، دوبار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
•    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
کلیات و مبانی قانونی
19 دقیقه
اصول ، راهبردها و فرآیند ها
16 دقیقه
ساختار و ضوابط اجرایی آموزش ها
21 دقیقه
گواهینامه ها ، امتیازات و سازوکارهای انگیزشی
14 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
0 دقیقه
درسنامه آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
0 دقیقه
آزمون آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
30 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
2.50 از 5 / 2 رای