آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

تعداد آزمون ها 1 آزمون
نوع دوره مدیران (سطح پایه)
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 13 جلسه
تعداد فراگیر 24 نفر
مدرس دوره رضا نوری
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منابع دوره شامل درسنامه آموزشی در قالب فایل PDF، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های کمک‌آموزشی، برای تسهیل یادگیری و انتقال مفاهیم دوره است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون، دوبار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
  • توجه : از تاریخ ثبت نام در هر دوره آموزشی حداکثر تا سه ماه فرصت دارید در آزمون دوره شرکت و گواهینامه دریافت کنید.
ساختار‌
طرح درس آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
0 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش1- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (بخش1 - قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری (بخش1 - قسمت3)
70 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش2- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش2- قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش2- قسمت3)
27 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش3- قسمت1)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش3- قسمت2)
60 دقیقه
بازپخش آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( بخش3- قسمت3)
60 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
30 دقیقه
دریافت گواهینامه (در صورت کسب قبولی در نمره آزمون)
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای